/ iStock/Getty Images

Канадският Сенат прие закон, забраняващ конверсионната терапия. Новият закон установява наказателна отговорност за извършване на спорната практика в Канада с лица на всякаква възраст, независимо дали то е дало съгласието си или не.

Конверсионната терапия е комбинация от медицински и психиатрични методи за промяна на хомо- и бисексуалната ориентация на човека в хетеросексуална. Тя се основава на предположението, че представителите на ЛГБТ общността могат да бъдат "излекувани".

Полски регион отмени решение срещу ЛГБТ, за да не изгуби пари от ЕС

Канадският министър-председател Джъстин Трюдо нарече конверсионната терапия "отвратителна и унизителна практика" и заяви, че законопроектът "е получил кралско одобрение, което означава, че вече е закон".

Подпомагането и насърчаването на тази практика също ще се счита за престъпление. Освен това на родителите се забранява да водят детето си в друга държава с цел да бъде подложено на конверсионна терапия извън Канада.

Законът, който ще влезе в сила тридесет дни след подписването му, беше остро критикуван за някои от разпоредбите му, които бяха счетени за твърде радикални, тъй като могат да бъдат тълкувани широко.

По-специално законът забранява на пълнолетни лица, които са дали съгласието си, да търсят терапия за конверсия. Последната е дефинирана в закона като консултиране, целящо "потискане или намаляване на нехетеросексуалното влечение или сексуално поведение". Други дефиниции описват терапията като инструмент за "потискане на недвойнствена полова идентичност на лицето" и "потискане или намаляване на половата експресия на лицето, която не съответства на пола, определен на лицето при раждането му".

Китай забрани показването на "женствени" мъже по телевизията

Според някои канадският законопроект дори противоречи на Канадската харта за правата и свободите, тъй като далеч надхвърля научното определение за конверсионна терапия, разглеждано като "официален терапевтичен опит".

"Този законодателен акт е една от най-ярките атаки, които сме виждали срещу свободата на изразяване и свободата на съвестта и религията", казва Марти Мур, адвокат от Центъра за конституционни свободи в Калгари. "Нарушенията на Хартата, които присъстват в този законопроект, са много обезпокоителни."

Мур посочи как в преамбюла на законопроекта се описва като "мит" убеждението, че хетеросексуалността и цисджендър идентичността (понятие, означаващо хората, чието чувство за собствения им пол съответства на биологичния пол), установени при раждането им, са за предпочитане, което, както той предупреди, има потенциални последици за канадците, чиито религии насърчават сексуалността изключително между женени мъж и жена.

Той отбеляза, че канадските религиозни практики, според които сексуалността е възможна само между женени мъж и жена, могат да бъдат класифицирани от този закон като престъпление.

БГНЕС