/ iStock/Getty Images
Броят на родените деца е спаднал с 0,8 на сто, а смъртността е нараснала с 10,1 на сто спрямо 2019 г-а
Според анализ на естественото движение на населението на Хърватия през 2020 година, публикуван от Хърватския статистически институт (ДЗС), през миналата година броят на родените деца е спаднал с 0,8 на сто, а смъртността е нараснала с 10,1 на сто спрямо 2019 г.

Общият брой на родените е бил 35 987, от които живородени 35 845. Раждаемостта е възлизала на 8,9 живородени на 1000 души. Кривата на раждаемостта е отбелязала спад през последното десетилетие, като през 2020 г. са родени най-малко деца за цялото десетилетие. За сравнение, през 2011 г. са родени 41 197 живи деца, а през 2019 г. - 36 135.

Броят на починалите през 2020 г. е бил 51 794, което е с 5229 или с 10,1 процента повече в сравнение с предишната година. От общия брой починали 50,7 процента са били жени. Смъртността през 2020 г. е възлизала на 14,1 на 1000 души, което е най-високата стойност за десетилетието 2011 - 2020 г.

През изминалата година са починали 142 новородени, или 0,25 процента от общия брой починали, като най-малък процент починали новородени са регистрирани в Шибенишко-книнска жупания (1,3 процента), а най-много в Личко-сенска жупания (10,9 на сто).

Естественият прираст през 2020 г. в Хърватия е бил отрицателен и е възлизал на -5,2 на сто, или -21 178 души. Тази разлика през 2019 г. е била -15 659 души, а през 2011 г. -9822 души.

През 2020 г. са сключени 15 196 брака, а броят на разводите е бил 5153. Броят на разводите на 1000 сключени брака е 339,1.