/ / ThinkStock/Getty Images
Българските съдии и прокурори са сред най-ниско платените в ЕС, показват данни от доклад за състоянието на правосъдието, изготвен и представен от Съвета на Европа.

Емилия Русинова оттегли кандидатурата си за шеф на Апелативната спецпрокуратура

Годишната заплата у нас за нови съдии и прокурори е 18 867 евро, при средна заплата за страната от 5900 евро. Най-ниско платени в ЕС са новите съдии в Унгария, които получават по 16 916 евро на година, при средна годишна заплата в страната от 10 537 евро.

На глава от населението съдебната система в България през 2016 г. е струвала по 37 евро или 0.56 на сто от БВП. Между 2014 и 2016 г. издръжката на съдебната система се е увеличила с 12 на сто (до 377 099 680 евро) и това е повече от средното повишение на разходите в бюджетната сфера у нас. В доклада се пояснява, че нарастването на разходите е свързано с миграцията заради необходимостта от осигуряването на преводачи и експерти за оценка на подадените молби за закрила.

Градският прокурор на София се кандидатира за шеф на Апелативната спецпрокуратура

Статистиката показва, че от 2014 г. броят на съдиите у нас е нараснал с четири процента, от 2010 до 2016 г. броят на прокурорите се е повишил с осем на сто, а от 2012 до 2016 г. броят на адвокатите се е увеличил с 15 на сто.
БТА