Снимката е илюстративна
Снимката е илюстративна / iStock/Getty Images
Най-влиятелната неправителствена международна организация Зонта Интернешънъл посвети последните 25 години на битката “НЕ на насилието” срещу жени и момичета във всичките му форми, в подкрепа на инициативата на ООН.

И тази година от 25 ноември - Международния ден за елиминиране на насилието над жени до 10 декември - световен ден на човешките права, Зонта провежда 16-дневка на активизъм. В кампанията, която има широк отзвук в над 65 страни по света, Зонта България стартира проекта „НЕ на кибернасилието срещу жени и деца!“. Той е разработен и се изпълнява от осемте клуба на Зонта България в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Велико Търново.

Проектът е под патронажа на г-жа Илияна Йотова – вицепрезидент на Република България в партньорство с:

• ГДБОП, главен участник в обучение на модератори и доброволци;
• Център за безопасен интернет
• UNICEF България
• Сороптимист Интернешънъл съюз България
• Министерството на образованието и науката, с Регионалните му управления, Студентски съвети и университети
• Синдиката на българските учители
• Българския младежки Червен кръст
• Агенцията за закрила на детето
• Общини и други институции

Основен медиен партньор в този проект е Нова Броудкастинг Груп, с подкрепата и медийно отразяване от страна на Дарик Радио, БНР, България он Еър.

Целите на проекта са:

• Да се повиши информираността относно основните човешки права и свободи и политиките за тяхната гаранция и защита;
• Да се оцени сериозността на вредите, понесени от жертвите на отделните форми на кибернасилие и възможностите за предпазване;
• Да се дадат възможности за активно, пряко участие на гражданите в борбата с кибернасилието;
• Съвместно със специализираните институции, да се набележат мерки за предотвратяване на негативните последици, както и за създаване на допълнително законодателство;
• Да установим от какъв вид помощ имат нужда уязвимите групи и каква нова визия трябва да има обществото за борба с този вид насилие. Как помощта да бъде ефективна и позитивна.
Проектът се изпълнява в следните етапи до края на 2021 и през 2022 година, чрез:
• Информационна кампания в училища и университети, НПО и обучение от специалисти на ГДБОП
• Дебати в градовете с клубове на Зонта
• През април 2022 г. - обобщаване на резултатите и изготвяне на становище с предложения за промени в законодателството, относно борбата срещу насилието

Информационната кампания набира скорост предимно сред учащите се млади хора, които прекарват голяма част от времето си в интернет, особено в условията на ковид пандемията. Те са изложени на риск от кибернасилие във всичките му форми – злоупотреба с лични данни, тормоз, изнудване и прояви на педофилия. Разпространена е специална листовка сред широк кръг от младежи, педагози, преподаватели и досега са регистрирани над 200 доброволци за участие в проекта.

С активната подкрепа на основните партньори – ГДБОП, Центърът за безопасен интернет и Уницеф, досега са проведени онлайн обучения с районни управления по образованието в цялата страна, учебни заведения, общини, представители на Синдиката на българсите учители, представители на общините Петрич и Кюстендил.

Провеждат се обучителни беседи в СМГ, 1-во СУ София, 78 СУ в Банкя и др.
В много училища учителите и педагозите ползват обучителните презентации и клипове на ГДБОП, които представят пред учениците си.

Зонта България разчита на активната подкрепа на граждани и институции. Само така ще могат да се постигнат целите на проекта - създаване на обективна информация, информираност на уязвимите групи, превенция и оценка на вредите понесени от жертвите на кибернасилие и разработване на предложения за адекватно и съвременно законодателство, както и включване на темата за кибертормоза в учебните програми в училищата и университетите.

Обобщените резултати по проекта ще бъдат превърнати в политика за борба с кибернасилието над жени и деца.

Зонта България призовава всички неправителствени и обществени институции за подкрепа и регистриране на техни представители като доброволци в следващите обучителни сесии.

Зонта България се обръща към всички млади хора, учители, родители и педагози: „Станете доброволци в името на психическото здраве на децата и предпазване от жестоките последици на кибернасилието! Свържете се с нас! Подкрепете ни!“