/ Thinkstock/Getty Images
Науката и иновациите са неделимо цяло, а икономика, която се основава на знания, има влияние върху цялото общество. Инвестициите в научна инфраструктура и в млади изследователи са основен стълб за създаването на глобални екосистеми. България има огромен потенциал и възможности, които трябва да развиваме. За нас е гордост да покажем как използваме структурните фондове, работата на изследователите ни и на водещите ни научни центрове, каза заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева на международната конференция на Futuris 2019 на тема "Научноизследователски инфраструктури на бъдещето - синергия, устойчивост, интелигентен растеж и социално въздействие", цитирана от пресцентъра на МОН.

Вицепремиерът Томислав Дончев посочи МУ-Плевен като успешен пример за съчетание между наука, образование и здравеопазване

"Правителството показа, че науката и иновациите са основен приоритет, като бяха инвестирани повече от 300 милиона лева по оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж" в ключови за науката области. Осигурихме много възможности и за присъединяването на страната ни към повече международни проекти. Бяха одобрени допълнителни 22 милиона лева от националния бюджет за изграждането на научна инфраструктура и участие в международни мрежи и партньорства", заяви Ангелиева. По думите й организирането на подобни форуми е изключително важно, защото дават възможност на младите изследователи да обменят опит. Според нея конференцията може да се нарече интернационална, защото показва синергията в европейските фондове, тъй като инвестициите в научна инфраструктура имат въздействие върху всички региони.

МОН подготвя електронна платформа с атрактивни уроци в помощ на учениците

Заместник-министър Карина Ангелиева отбеляза, че МОН полага много усилия и за засилването на връзката между науката и бизнеса. Според нея развитието на Центровете за върхови постижения е съществен компонент и за модернизацията на университетите и на учебните им програми.

В рамките на двудневното събитие в НДК ще се включват редица лектори от Европейската комисия, от водещи научноизследователски консорциуми, от университети и научни организации.

Ще бъде представена и международната оценка на Пътната карта на научната инфраструктура на България. С изложба, презентации и видеоматериали ще бъде отбелязана първата година от началото на изпълнението на проектите за Центровете за върхови постижения и на Центровете по компетентност. Организатори на форума са МОН и Изпълнителната агенция, отговаряща за ОП "Наука и образование за интелигентен растеж".