Композиция от плетива за Деня на София
Композиция от плетива за Деня на София / Thinkstock/Getty Images

Огромна композиция от плетива ще бъде една от атракциите в Деня на София. В инсталацията всеки може да участва със свое текстилно произведение, парче плат или прежда.

Инициативата бележи финала на проекта „Зиг Заг" - цикъл от културни събития и ателиета, които имаха за цел да стимулират децата, техните семейства и учителите да научат повече за техниките на плетене, тъкане и филц, които могат да се прилагат и вкъщи.

Според организаторите текстилът играе важна роля в запазването на културното наследство и дава представа за различните традиции, ценности, символи и история на народите.

В текстила е заложена голяма част от историческото развитие на държавите, което се изразява чрез традиционните шарки и елементи и въпреки съществените разлики в детайлите, които се използват при тъканите, техниките за производство са еднакви, а текстилът играе обединяваща роля между културното наследство на страните.

Инициативите са част от европейски проект, в който участват градовете Рим, Амстердам и София. Партньорите от държавите участнички, ще присъстват на финалното събитие и ще помагат на децата да се запознаят с материалите, различните техники и историята на текстилната индустрия.

В Деня на София организаторите канят всички деца от столицата в градинка „Баня" в квартал „Лозенец" с парче плат или прежда, от които ще бъде създадена композицията „Зиг Заг".