/ iStock/Getty Images
С какво се отличават компаниите, които имат специално отношение към екипите си
Във високо конкурентна среда, в каквато живеем в момента, стремежът да се задържат най-добрите служители и да се развиват техните способности е сред основните цели на всяка добра компания.

Това улеснява и кандидатстващите за работа, които по-лесно могат да се насочат към онези компании, които ценят хората си и им помагат да се развиват в положителна и мотивираща среда.

Търсенето и предлагането на работа в наши дни е взаимен процес на избор между работодатели и бъдещи служители.

Кои са основните характеристики на един добър работодател? С какво се отличават компаниите, които имат специално отношение към екипите си?

Отговор на тези въпроси намираме във Vivacom - компания, заела първо място в категория „Любим работодател“ за 2023 г. при раздаването на престижните награди за най-добър работодател на България – Career Show Awards 2023.

Vivacom


Широко отворени врати към ученици и студенти

Във Vivacom вярват, че кариерното ориентиране и развитието на таланти трябва да започне от рано. Компанията предоставя различни възможности за стажове и програми, насочени към студенти и към ученици от средните училища в цялата страна.

Лятната стажантска програма за студенти се провежда вече 20 години и в нея успешно са преминали над 1600 стажанти. Друга инициатива, насочена конкретно към студенти от технически специалности, също е много търсена от бъдещите висшисти. Става дума за Vivacom Техническа академия - единствената по рода си Академия в областта на телекомуникациите в България, в партньорство между Vivacom и Технически университет - София, която дава изключителни възможности за практично обучение в динамичния свят на телеком бизнеса. Учениците от средните училища в България могат да се включат в практикантска програма.

Vivacom


Основната цел е да се даде възможност на младите хора, с интерес към технологиите и телекомуникациите, да придобият ценен опит в работна среда в различните етапи на своето образование.

“Смело мога да кажа, че Vivacom е „ракетоносител“ за развитие на таланти. Обратната връзка от младежите е страхотна – много високо се оценява и възможността да трупат опит, като се учат от нашите вдъхновяващи и висококвалифицирани ментори“, споделя директорът „Човешки ресурси“ на компанията - Малина Чавдарова.

Vivacom


Летящ старт за всички новопостъпили служители…

Дали една компания наистина цени служителите си, ясно проличава още от първите дни след постъпване на работа. Във Vivacom всеки нов служител е посрещнат от т.нар. Onboarding програма (програма за въвеждане), която е с продължителност от 6 месеца.

Осигуряването на равен старт чрез приемственост между поколенията, толерантност и приобщаване на хората с различия – независимо дали говорим за възраст, пол и много други, има ключова роля в успеха на всяка компания. Vivacom e част от Хартата на многообразието в България, с което компанията гарантира многообразието в екипа, приобщаването на различията и равните възможности, без значение към каква социална или друга група принадлежат. Това не само дава добавена стойност за бизнеса, който така черпи идеи от много по-широк кръг от индивидуалности, но стимулира по-добра среда за всички служители на работното място.

Vivacom


…и последващо обучение за всички нива в компанията.

Грижата за служителите не спира с тяхното въвеждане на работното им място. Компанията предоставя възможност за обучение по най-различни теми, така че всеки служител да развие още по-добре своите силни страни или да придобие нови умения.

Всички новоназначени мениджъри, например, преминават през специално разработена вътрешна мениджърска програма, чиято цел е да ги подкрепи за бързо навлизане в ръководната им роля. Vivacom инвестира целогодишно в обучението и развитието, както на ръководния състав, така и на всички останали служители в компанията, с което гарантира високи стандарти на работа.

Дългосрочни работни взаимоотношения

Последният, но не по важност, елемент на добрия работодател е развитието на дългосрочни работни отношения със своите служители. Vivacom, например, може да се похвали с това, че почти половината от служителите им (40%) са със стаж над 15 години.

Друг белег на здравословен корпоративен живот са различните благотворителни инициативи, с които служителите показват, че се грижат едни за други не само на думи, но и на дела.

Vivacom


Във Vivacom съществува дарителски фонд за лечение на тежки заболявания на служители, средствата за който се набират чрез ежемесечни дарения на колеги. Само за миналата година фондът е помогнал на 10 души за лечение, което не се покрива от допълнителното здравно осигуряване, което компанията предлага.

Тази инициатива дори бе отличена със „Златен знак за 2022 година“ в наградите „Отговорна компания – отговорни служители“ на фондация „BCause”.

Още за Vivacom като работодател и място, където можете да се развивате, ще имате възможност да научите при нас в следващите седмици.

Телекомът зае 1-во място в категория „Любим работодател“ за 2023 г. при раздаването на престижните награди за най-добър работодател на България – Career Show Awards 2023. Повече за Vivacom като работодател и място, където можете да растете кариерно, ще имате възможност да научите при нас в следващите седмици.