/ netinfo
3 176 деца прекрачиха прага на учебните заведения в Община Поморие. От тях 2236 ученици и 940 възпитаници на детски градини.

В Несебър посрещнаха 241 първолаци

Със средства от общинския бюджет в няколко от училищата тази година бяха предприети мерки за подобряване на условията за обучение. Сред тях са покривът на ОУ „Христо Ботев” в Бата, който бе подменен, и спортните площадки в НУ „Константин Величков” Габерово и ОУ „Елин Пелин” Дъбник. В ОУ „Христо Ботев” Поморие класните стаи бяха частично ремонтирани. Именно там кметът Иван Алексиев откри учебната година и присъства на първия учебен час в два от първите класове.

Кметът откри учебната година в кв. „Долно Езерово“

Със средства по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. училището посрещна своите възпитаници в напълно обновена, приветлива и енергийно ефективна сграда. Успоредно с работите по саниране, Община Поморие направи цялостен ремонт на учебното заведение и на стария физкултурен салон.

И тази година кметът Иван Алексиев спази традицията, подарявайки на всички 252 първокласници красива книжка с много илюстрации, български стихотворения и с послание лично от него.