Откъде произлиза названието Източна Румелия?

Откъде произлиза названието Източна Румелия?
Откъде произлиза названието Източна Румелия? / Sofia Photo Agency, Юлиана Николова

Откъде произлиза названието Източна Румелия?

Каква е тази Румелия? Нито преди, нито след онези събития не сме учили за държава или област, наречена Румелия. Щом има източна, би трябвало да има и западна, а и за такава не сме чували. Някак изведнъж се появява, а след Съединението изведнъж изчезва.

Отговора на днешната Питанка можете да слушате ТУК

Това, че не сме учили или пък сме учили и сме забравили е едно, но появата на географски или административни области не става изневиделица. Сега ще разкрием тайната на Румелия.

Всъщност кой знае каква тайна няма. Румелия е термин, който Османската империя използва, за да обозначи Балканите и Балканския полуостров. Идва от Румели, страната на Рум, тоест на ромеите. Ромеи са византийците, както знаете, които така подчертават връзката си с Римската империя. Когато през XV век Балканите падат, завоевателите са били наясно, че тази територия е била владяна исторически от ромеите. Част от нея, ако трябва да бъдем точни, но това е подробност. И първо, не официално, а после и в официални документи, Балканският полуостров започва да се нарича Румели. Румели обаче не е само османски израз. Той получава и друго приложение. Румелия се използва и от християнското население, когато границите на предишните държавни формирования вече са изличени. Сменя се ударението и се добавя едно я, но иначе Румели и Румелия са си в употреба. Отоманските владения на Балканите се наричат Румелия, а административният им център през Средновековието е бил София.

Защо не сте чували за термина? Защото средновековната история на България след падането ни под османско владичество не е застъпена кой знае колко в учебниците, а и има една подробност. След административните реформи 1864 година името Румелия временно изчезва. Вече по време на късното ни Възраждане и освободителните борби такъв термин на практика е нямало. Берлинският конгрес обаче, както знаете, е много жесток към нас. Той ревизира Санстефанския мирен договор и разделя освободена България. Откъснатата част получава административна автономия, но остава под пряката политическа и военна власт на султана. Източна Румелия е съвсем естествен термин в този случай, защото хем издава географска, хем административна приемственост в рамките на империята.

Източна Румелия е много интересен политически субект, защото показва противоборството между Русия и Англия на Балканите. Тя затова е създадена, за да ограничи руското влияние. И англичаните не са очаквали Берлинският конгрес да бъде такъв успех. В интерес на истината, според един английски историк, ако не беше създадена Източна Румелия, а беше останал Санстефанският договор, Османската империя щеше да удължи значително съществуването си. Руският интерес обаче е застъпен в Румелия по много линии, включително и една не особено известна. Знамето на Източна Румелия е червено, бяло и синьо в хоризонтален ред, а това са панславистките цветове. Русия, Сърбия, Словакия, Хърватия, Чехия, Словения - всички те имат бяло, синьо и червено, подредени по различен начин. Имало го е в цветовете си и знамето на Източна Румелия. Изяснихме каква е работата с името Румелия. И то вече, надяваме се, не е толкова загадъчно.

Още интересни въпроси, както и техните отговори можете да намерите тук