В Троян ще има демонстрационни пробни гласувания на 19 и 20 септември за разясняване на избирателите за начина на гласуване с машини.

"Общината е осигурила всички необходими канцеларски материали и копирни машини, необходими в Секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите", съобщи кметът Донка Михайлова.

Теглят образците на машини за гласуване

По думите ѝ в община Троян са сформирани 62 броя секции, от които две са в лечебните заведения и една подвижна СИК, която ще обслужва хора в неравностойно положение. В 42 ще се се гласува машинно.

"Съгласно писмо от областния управител на Ловеч Светослав Славчев относно непоследователност при цифровата номерация на секциите, което се е случило назад във времето при закриване и преобразуване на секции, Община Троян извърши преномериране на част от избирателните секции", каза още кметът.
БТА