/ ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
ПП Социалистическа партия „Български път“ е с № 20 в бюлетината.