ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ е с № 29 в бюлетината.

ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“