ПП „Движение на непартийните кандидати“ е с № 18 в бюлетината.