Започва изграждането на национален електронен здравен портал
Започва изграждането на национален електронен здравен портал / снимка: Sofia Photo Agency, Юлиана Николова
Договор за изграждането на национален електронен здравен портал и за внедряването на личен електронен здравен запис за 40 000 служители от държавната администрация беше подписан днес. Документът подписаха министрите на здравеопазването и на държавната администрация и административната реформа Радослав Гайдарски и Николай Василев с консорциум "Информационни технологии в здравеопазването".

През ноември т.г. консорциумът спечели обявената от МДААР и МЗ открита процедура за избор на изпълнител на поръчката. Общо 1 200 000 лева без ДДС беше предложената цена за изпълнение на проекта. Двете министерства ще имат равен дял при финансирането на изпълнението на поръчката.

Срокът за изпълнение на договора е до 8 месеца след датата на подписването му. Неустойките при неизпълнението му могат да достигнат 300 000 лева, или 20 процента от стойността на договора, поясни министър Василев. Другите кандидати, подали оферти за участие в обществената поръчка - "О Бе Ес - Бе Ге" АД и консорциум "Българско електронно здравно досие - фаза 1" отпаднаха поради непълнота на документите.

Националният електронен здравен портал дава възможност за централизиран достъп до здравните услуги чрез интеграционната система на електронното правителство. Той ще послужи като вход за граждани и лекари към различни здравни услуги, ще дава пълна информация за предоставяните електронни услуги и ще осигурява достъп на лекарите до данни за техните пациенти.

В системата за електронен персонален здравен запис ще бъдат включени административни и здравни данни за всеки служител и персонален електронен здравен картон. След като се оцени функционалността на пилотната система, тя ще бъде приложена за всички здравноосигурени в България.