ВСС прие вътрешни правила за конкурсите в съдебната система
ВСС прие вътрешни правила за конкурсите в съдебната система / снимки: Sofia Photo Agency, Надя Коцева

Висшият съдебен съвет (ВСС) прие вътрешни правила за конкурсите в съдебната система.

За да се съобрази с едно от последните решения на Конституционния съд, съветът измени наредбата за определяне реда на провеждане на конкурсите за назначаване в съдебната система на методика.

Според решението на Конституционния съд разпоредбите от Закона за съдебната власт, чрез които съветът може да създава и да приема подзаконови нормативни актове, са противоконституционни. За да не бъдат блокирани конкурсите в съдебната система, ВСС вече няма да приема наредби, а методики.

Председателят на Върховния касационен съд Лазар Груев заяви, че с това си решение ВСС рискува много. Според него конкурсите в съдебната система трябва да бъдат спрени докато Народното събрание не уреди законодателни промени по въпроса.

ВСС прие вътрешни правила за конкурсите в съдебната система
netinfo