/ БГНЕС
Висшият съдебен съвет отложи обсъждането как да процедира при избора на нов председател на Върховния административен съд. През септември старият състав на ВСС реши Георги Чолаков да оглави съда, но вчера с указ на президента Румен Радев изборът беше отменен.
 
Мотивите на държавния глава са, че председателят на ВАС трябва да е избран от новия състав на ВСС, който встъпи в длъжност преди два дни. В съвета обаче няма единодушие дали цялата изборна процедура трябва да се повтори, или може само кандидатурата на Чолаков да се прегласува.
 
Днес дебатите по темата бяха отложени, докато указът на президента бъде обнародван в Държавен вестник. Дискусия възникна и около това дали решението в 25-членния ВСС трябва да бъде взето с обикновено мнозинство от 13 души, или с квалифицирано – от 17 гласа.
 
„Може да възникнат и други мнения и други да мислят по различен начин откъде и как ще стартира процедурата. Дали отново само ще се пристъпи към гласуване, или може би ще се постави въпросът за изслушвания още веднъж. Тогава ще се постави и въпросът с какво гласуване да се приеме решение "за" или "против". Аз вече два пъти споменах, че трябва да се тръгне към прегласуване. Той е избран с 20 гласа при изисквания минимум 17. Предполагам, че и този въпрос ще бъде предмет на дискусия - дали да бъде с обикновено мнозинство, или да бъде с това мнозинство, както е при избора“, каза представляващият ВСС – Боян Магдалинчев.
 

„Законът ни казва, че когато се избират тримата големи, той е с не по-малко от 17 гласа, в останали случаи, които не са разписани в закона, решенията могат да се взимат с обикновено мнозинство“, допълни Магдалинчев.