Искрен Веселинов
Искрен Веселинов / ВМРО
"Обединени патриоти" искат строг контрол на средствата на неправителствените организации (НПО), които идват от чужбина и ограничаване правомощията на Съвета за развитие на гражданското общество към МС. Това съобщават от пресцентъра на ВМРО. Да се създава орган тип „държава в държавата“, който да контролира и разпределя средства от хазната без реален императивен надзор е недопустимо, заявяват от формацията в своя становище.

Позицията си депутатите изразяват в законопроект за промяна на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. ЗИД-ът е изготвен от зам.-председателят на ВМРО и съпредседател на групата на „Обединени патриоти“ в НС Искрен Веселинов и група народни представители. С изменение в същия по време на 43-ото НС беше направен орган към Министерски съвет, наречен „Съвет за развитие на гражданското общество“, в който единствен държавен представител е ресорният вицепремиер, който обаче има само съвещателен глас.

"Притеснителното е, че членовете на този нов състав към правителството са НПО, които ще разпределят държавни средства към неправителствения сектор в размер на милиони левове (в Закона за държавния бюджет на България за 2020 г. са планирани разходи в размер на 98 152, 30 млн. лева за „субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“). С така дадените от ЗЮЛНЦ правомощия, реално един консултатитен по своята същност орган, ще има правната сила на държавна агенция и ще води абсолютно самостоятелна политика по финансирането на дейности с държавни пари. Подобна практика няма до сега в България и не бива да бъде допускана", категорични са още от ВМРО.

Неслучайно и КПКОНПИ в своето становище констатира притеснителни факти в Правилника за работа на Съвета като: „установено несъответствие на част от разписаните норми с принципите на публичност и прозрачност и недопускане на конфликт на интереси при разпределяне на средства, организиране на консултации или други взаимодействия с гражданските организации“ и други, посочват още от ВМРО.

Поради многото и противоречиви данни относно дейността на този Съвет, съмненията около процедурата по избора на му, която мина тихомълком по време на извънредното положение, както и наличието на спорни по своята същност и със своите действия НПО в състава на органа, ние от ВМРО изготвихме ЗИД на ЗЮЛНЦ, който ще задава доста по-строга рамка.

Към момента Законът за юридическите лица с нестопанска цел изрично определя, че се създава „Съвет за развитие на гражданското общество към Министерския съвет за разработване и провеждане на политики за подкрепа на развитието на гражданското общество.“ В същото време обаче чл. 4, ал. 2 определя, че тази политика се осъществява от Министерския съвет като колегиален орган. Неясната уредба в тази част създава риск от неправилното ѝ прилагане, като Съветът да започне да изпълнява дейности, които не са в неговите правомощия.

Разбира се и самото финансиране на НПО сектора от години е проблем, често имащ втори план, който не е в унисон с интересите на българската държава и българските граждани, с които ВМРО се бори от години. Поради изброените по-горе причини настояваме за много по-строг контрол и при финансирането на НПО сектора от фирми, организации и физически лица от чужбина със суми над 1000 лв.