/ пресцентър, КПКОНПИ
Антикорупционната комисия установи конфликт на интереси по отношение на д-р Жеко Чешмеджиев, управител на Многопрофилна болница за активно лечение-Велинград, съобщиха от КПКОНПИ.

Разследване на NOVA разкри, че д-р Чешмеджиев източва Здравната каса чрез фалшиви сертификати. Образувано е досъдебно производство и медикът се разследва от прокуратурата и полицията. По информация на журналиста Тина Ивайлова става въпрос за злоупотреби в особено големи размери. 

Административни съдилища се произнесоха по жалби срещу решения на КПКОНПИ

КПКОНПИ прие решение за установяване на конфликт на интереси по отношение на д-р Жеко Чешмеджиев, управител на Многопрофилна болница за активно лечение - Велинград.

КПКОНПИ откри конфликт на интереси при шефката на общинския съвет на Царево


Болницата е общинско дружество, а освен нея Община Велинград е едноличен собственик на капитала и на друго здравно заведение - „Медицински център Велинград 2017“ ЕООД.

Д-р Жеко Чешмеджиев е управител на МБАЛ-Велинград от 2015 г. Отделно от това, между него и „Медицински център Велинград 2017“ ЕООД през 2018 г. и през 2019 г. са сключвани граждански договори, по силата на които той оказва в центъра специализирана медицинска помощ като лекар ортопед - травматолог.

Такъв договор действа и през настоящата година - от 2 януари и така управителят на МБАЛ-Велинград упражнява лекарска практика, за която получава съответно заплащане и в друго лечебно заведение във Велинград - Медицинския център.

Установено е, че на 01.04.2019 г. д-р Чешмеджиев, като управител на болницата, е подписал договор, с който МБАЛ-Велинград отдава под наем за срок от 5 години на „Медицински център Велинград 2017“ ЕООД 12 помещения в болнична сграда, ведно със съответното оборудване и техника.

КПКОНПИ проверява за конфликт на интереси кмета и зам.-кмет на район „Възраждане“

Няма решение на Общинския съвет, като едноличен собственик на капитала на болницата, което да оправомощава управителя й д-р Жеко Чешмеджиев да отдава под наем такава болнична собственост.

Според Комисията, по този начин е реализиран конфликт на интереси - чрез икономическа свързаност: управителят на болницата е отдал под наем кабинети и оборудване на друго здравно заведение, в което той самият има лекарска практика по договор, със съответните доходи от тази практика.

Общата сума, наложена на д-р Жеко Чешмеджиев като глоби и отнемания на материална облага, е в размер на 26 833. Ако решението на КПКОНПИ влезе в сила, той следва да бъде освободен от длъжността управител на МБАЛ-Велинград.

КПКОНПИ установи конфликт на интереси при бившия кмет на Костенец

Съгласно ЗПКОНПИ, конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба.

След образуване на производството, Комисията изисква и получава необходимата информация и документи и се произнася с мотивирано писмено решение в срок до два месеца, който може да бъде удължен еднократно до 30 дни.

Решението подлежи на обжалване или протест по реда на АПК, като установяването на конфликт на интереси с влязло в сила такова решение е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго. За д-р Жеко Чешмеджиев приетото решение на КПКОНПИ не е влязло в сила.