Учители и директори ще бъдат атестирани на всеки 4 години
Учители и директори ще бъдат атестирани на всеки 4 години / Thinkstock/Getty Images

Учителите и директорите ще бъдат атестирани на всеки 4 години. Такова решение взе комисията по образование към Народното събрание по време на второ четене на проектозакона за предучилищното и училищното образование.

Специална комисия, съставена от представители на работодателите, педагогическия съвет, регионалните инспекторати по образование, както и родители от обществения съвет ще извършват атестацията.

На нея ще бъдат подложени учителите, директорите и други педагогически специалисти. При най-ниска оценка от атестирането комисията ще определя наставници за методическа и организационна подкрепа, предлага се още в текстовете.

В рамките на една година ще се извършва повторна атестация. Ако отново атестираният персонал получи най-ниска оценка, ще следва освобождаване от длъжност.