/ iStock
Нови пет вековни дървета на територията на Природния парк (ПП) "Странджа" предстои да бъдат обявени за защитени. Те се намират в землището на село Кости.

Три са от вида странджански дъб и по един от видовете бял бряст и цер, съобщиха от ръководството на природния парк.

Преди дни е извършен обстоен оглед на предложените дървета от комисия от експерти на Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите - Бургас, дирекцията на природния парк и Държавното горско стопанство в селото. Описани са всички параметри на вековните индивиди, техните особености и проблеми.

Към момента защитените вековни дървета на територията ПП "Странджа" са 29 на брой.
 
През април миналата година на територията на парка бяха обявени за защитени 11 вековни дървета.

Това лято ще бъдат оградени според изискванията на закона.
БТА