/ Президентство на Р България
Служебният министър на околната среда и водите Асен Личев представи на брифинг първите си впечатления, след като е поел ръководството на министерството.

"Бюджетът на МОСВ е 64,5 млн. Заварвам го с 10 млн. дефицит. Много разчитах на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда със 70 млн. лева, а го заварвам с дефицит 24 млн. лева", отчете той.

"Основните политически и стратегически документи липсват. Не е приет национален проект за управление на отпадъците. Не е завършена националната приоритетна рамка", каза министър Личев.

"Няма един лев за осъществяване на основните политики на министреството до края на годината", добави той.

Асен Личев обясни, че е искал при встъпването си в длъжност да забрани вноса на отпадъци за изгаряне.

„Оказа се, че нямам правна възможност, защото всеки, който е получил комплексно разрешително, в което има условие да изгаря отпадъци, то няма как да го забраня”, обясни служебният министър.

Искал също да започне почистване на реки, язовири и незаконни сметища.

„Обърнах се към директора на ПУДООС да организира и финансира този вид дейност, но той ми каза: „Аз мога и да не управлявам ПУДООС тази година, защото няма с какво”. Направих я зам.-министър поне да й намеря работа”, заяви Личев.

От думите на министъра стана ясно, че планът за възстановяване и устойчивост ще бъде променен и преработен.

"Да вкараме в плана един спа център в „Овча купел“, който може да е най-големият в Европа, а и в света. Да направим инсталации за кинетично използване на енергията на река Дунав съвместно с ръмънците по протежението на общата ни граница. Това е приложено в Австрия. Другата ми голяма мечта е да построим пристанище на Капитан Андреево", изброи министър Личев. 

От служебния екип на МОСВ отбелязоха по отношение на санкцията по процедурата на ЕК за чистотата на въздуха, че ще се стремят санкцията да бъде поносима. На ден глобата е 3156 евро. Може да се поиска тя да бъде разпределена между всичките общини и само там, където има действително нарушение, да бъде наложена, което би довело до намаляването й.

Според новото ръководство на МОСВ са изплатени само 40 процента от средствата по Оперативната програма по околна среда /ОПОС/.