/ Прокуратура на Република България
Заместник-главният прокурор Даниела Машева и Ваня Стефанова, ръководител на отдел „Специализиран“ във Върховна касационна прокуратура, проведоха работно съвещание с представителите на мисията на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), във връзка с провеждането на изборите за 49-о Народно събрание, насрочени за 2 април.

От страна на ОССЕ в срещата участваха Тана де Зулуета - ръководител на мисията, Роса Мора - правен анализатор на мисията и Йелена Стефанович - политически анализатор.

Заместник-главният прокурор запозна представителите на мисията с организацията, която прокуратурата е създала за спазването на закона при провеждането на изборите и ангажираността й за активно взаимодействие между институциите с цел гарантиране провеждането на честен и прозрачен вот.

Представителите на ОССЕ бяха информирани, че е създадено Национално междуведомствено звено, в което участват Прокуратурата на България и Държавна агенция „Национална сигурност“.

Целта на междуведомственото звено е да гарантира спазването на политическите права на гражданите и да осигурява бърза и адекватна реакция срещу престъпленията, свързани с изборния процес.