Проект дава „Нов шанс за успех” на 10 000 неграмотни българи

Проект дава „Нов шанс за успех” на 10 000 неграмотни българи
Проект дава „Нов шанс за успех” на 10 000 неграмотни българи / снимки: Sofia Photo Agency, Юлиана Николова
Проект дава „Нов шанс за успех” на неграмотни българи
43628
Проект дава „Нов шанс за успех” на неграмотни българи
  • Проект дава „Нов шанс за успех” на неграмотни българи

Над 10 000 неграмотни и слабограмотни българи ще бъдат обучавани в рамките на проекта „Нов шанс за успех". Той цели да се улесни достъпа на хора над 16-годишна възраст до образование. По данни на Националния статистически институт около 80 000 са неграмотните или слабо грамотни хора в България. Проектът се финансира по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" и е на стойност 15 млн. лв.

В продължение на две години проектът „Нов шанс за успех" ще обхване 10 500 неграмотни и слабо грамотни лица в България, от които се очаква поне 8000 да завършат обучението успешно и да получа сертификат. Едва 30% от хората, които са с начално или по-ниско образование, успяват да си намерят работа.

Министърът на образованието Сергей Игнатов обясни: „Целта на проекта е да улесним достъпа на тези хора до образованието. Ученето през целия живот се превръща в основна политика не само на българското правителство, а на всички правителства в Европейския съюз".

За хората, които нямат завършен начален етап от обучението си, проектът предвижда пет месеца или 600 часа, а за тези, които са останали на прогимназиален етап - три месеца или 360 часа. С това се цели те да придобият професия и да могат да се включат активно в пазара на труда.