/ ThinkStock/Getty Images
Пътуванията на български граждани в чужбина през януари 2020 г. са 423.1 хил. или с 5.1% над регистрираните през януари 2019 година. Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към: Турция - с 15.7%, Италия - с 11.1%, Сърбия - с 9.8%, Австрия - с 6.7%, Обединеното кралство - с 6.4%, Република Северна Македония - с 6.3%, Германия - с 5.3%, Румъния - с 3.4%, и други.

Същевременно намаляват пътуванията на български граждани към: Франция - с 6.9%, Испания - с 3.8%, Гърция - с 0.8%, и други, съобщиха от НСИ.

Около 5000 студенти ще получат визи до САЩ за лятото (ВИДЕО)

В сравнение с януари 2019 г. e регистрирано увеличение по всички наблюдавани цели: „почивка и екскурзия“ - с 10.9%, „други“ - с 4.4%, и „служебна“ - с 0.8%. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през януари 2020 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 48.0%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия - 27.1%, и със служебна цел - 24.9%. През януари 2020 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция - 87.3 хил., Гърция - 83.4 хил., Сърбия - 38.7 хил., Република Северна Македония - 28.2 хил., Румъния - 25.8 хил., Германия - 21.2 хил., Австрия - 16.6 хил., Испания - 15.9 хил., Италия - 14.3 хил., Обединеното кралство - 14.3 хиляди. През януари 2020 г. посещенията на чужденци в България са 604.6 хил. или с 9.1% повече в сравнение с януари 2019 година.

Увеличение е регистрирано при пътуванията по всички наблюдавани цели: „други“ (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - с 12.4%, „почивка и екскурзия“ - с 8.3%, и „служебна“ - с 3.6%. Транзитните преминавания през страната са 20.8% (125.6 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

При отказ от организирано пътуване в чужбина средствата се възстановяват

От общия брой чужденци, посетили България през януари 2020 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 45.7%, или с 3.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от Италия - с 16.4%, Германия - с 16.1%, Румъния - с 15.1%, Полша - с 10.4%, Австрия - с 4.5%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Белгия - с 19.8%, Обединеното кралство - с 9.3%, Гърция - с 4.7%, и други.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ нарастват с 14.3%, като най-голямо е увеличението на посещенията на граждани от Турция - с 22.7%.

Външно повиши риска за пътуване до Китай до най-високото ниво

През януари 2020 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 42.9%, следвани от посещенията с други цели - 40.3%, и със служебна цел - 16.8%. Най-много посещения в България през януари 2020 г. са реализирали гражданите от: Турция - 120.7 хил., Гърция - 98.8 хил., Република Северна Македония - 71.8 хил., Румъния - 71.3 хил., Сърбия - 42.0 хил., Обединеното кралство - 22.5 хил., Германия - 18.2 хил., Украйна - 18.0 хил., Израел - 15.0 хил., Италия - 13.5 хиляди.
БГНЕС