Предстои ли драстично увеличение на такса смет за гражданите за сметка на бизнеса?

/ БГНЕС, архив
Предстои драстично увеличение на такса смет за гражданите за сметка на бизнеса, ако парламентът одобри промени в закона за местните данъци и такси. Това стана ясно на заседание на комисията по бюджет и финанси, където се обсъди на първо четене промяната в закона. Според критиците на предложената от Министерския съвет промяна, скокът в годишните такси ще е сериозен и ще се усети от домакинствата. Правителството предлага да се промени начина, по който се изчислява в момента такса смет. Предложението е таксата да се формира на базата на изхвърления боклук или т.нар. принцип „замърсителят плаща“. Новите разпоредби трябва да влязат в сила от януари 2019 година.
 
Основното притеснение, особено на големите общини, е, че задълженията, които до този момент е плащал бизнесът за извозването и унищожаването на боклука, ще бъдат поети от домакинствата. „Този дисбаланс ще доведе до много сериозно увеличение на таксите в Столична община“, обясни общинският съветник от ГЕРБ Орлин Иванов:
 
„Преди всичко ще се наблюдава нов баланс при разпределянето на финансовата тежест при плащането на такса „битови отпадъци“. Голямата част - около 70%, ще бъде поета от гражданите. Това означава, че ще имаме много сериозно увеличаване на финансовата тежест за населението на Столична община. Другите основни проблеми произтичат от предложените основи за изчисляване на такса смет, а именно индивидуалното изчисляване и броят ползватели. Специф-*иката на Столична община сочи, че не можем да посочим конкретно и точно число на ползвателите на Столична община поради факта, че огромна част от гражданите на Перник, Пазарджик и други пътуват всеки ден до София, работят тук и след това се прибират, адресно регистрирани са на територията на други общини“, каза Иванов.
 
Според председателя на бюджетната комисия Менда Стоянова тази промяна дори е закъсняла:
 
„Така, както изискват европейските директиви, така, както изисква и справедливостта, трябва да се въведе твърдо принципът на замърсителя. Всички знаем, че когато говорим за битови отпадъци, това е преди всичко физическото лице и в този смисъл Министерство на финансите е предложило алтернативен показател, освен количеството битови отпадъци, а именно на живущ. Мисля, че този показател би бил добър, по-лесен за прилагане и едновременно с това по-справедлив“.
 
Справедлив, но и по-скъп показател, уточни още Менда Стоянова.
 
„Всъщност бизнесът плащаше много по-голяма част от таксата „битови отпадъци“. Това ще се промени. Това съотношение - 70:30 или бизнес:хора, ще се обърне в обратна посока и това означава, че хората ще плащат повече, но и им се дава възможност чрез разделното събиране да намалят количеството на битовите отпадъци и да плащат по-малко“, каза още Стоянова.
 
Възможностите за определяне на такса "смет" са три - спрямо броя на хората, които живеят на даден адрес,; според обема на съдовете за битови отпадъци или чрез торби с определена вместимост.
 
Ако се избере първият вариант, до юни догодина всички ще трябва да декларират ползвателите на услугата в даден имот. Според експертите, в по-малките общини ще изберат именно този вариант, докато големите - на база на контейнери или торби.
 
Основните притеснения на критиците срещу закона са, че е много вероятно промените ще доведат до поскъпване на таксата, което пък ще се отрази върху събираемостта й.