Предлагат родители да полагат общественополезен труд, ако не пращат децата си на училище
Предлагат родители да полагат общественополезен труд, ако не пращат децата си на училище / снимка: Sofia Photo Agency, архив
Предлагат родители да полагат общественополезен труд, ако не пращат децата си на училище
67515
Предлагат родители да полагат общественополезен труд, ако не пращат децата си на училище
  • Предлагат родители да полагат общественополезен труд, ако не пращат децата си на училище

Родителите, които не изпращат децата си на училище или ги оттеглят рано от образователната система, да полагат общественополезен труд и да нямат достъп до програмите за временна заетост и социално подпомагане.

Това предлагат от Икономическия и социален съвет като мерки за намаляване на броя на децата, които са напуснали преждевременно училище.

Според Янка Такева, която е председател на Синдиката на българските учители и член на съвета, трябва да се премине през санкциониращите мерки, а след това да се предложат стимули за добросъвестните родители.

През 2012 година от училище са отпаднали 4500 деца, като само при 620 от тях е станало заради слаб успех.

Основните причини за преждевременното отпадане от училище са бедността, ранните бракове при ромите, липсата на мотивация при децата, че биха успели в живота, ако имат образование.

По данни на Икономическия и социален съвет над две трети от тези деца отпадат между 1-ви и 8-ми клас, а преобладаващата част от тях са момичета.

Спрямо техните родители трябва да се прилагат поредица от санкции, като спиране на достъпа до заетост и социални помощи, обясни Янка Такева.

"Също така ние смятаме, че на тези родители не трябва да се трансферират готови пари - напрмер 250 лв. за първокласника, защото те вземат парите, пускат детето на училище, а след един месец си го оттеглят. Затова трябва да се дават ваучери", добави тя.
След тези мерки идват стимулите.

"Родители, които са отговорни, участват активно в мотивацията за успеваемостта на това дете, трябва да бъдат включени с предимство в бюрата по труда, да им се намира работа и тези родители може да получават даже бонуси от политики, които са свързани със социалното подпомагане", каза още Такева.

Друга мярка, която се предлага, е разширяване на възможността за получаване на стипендии от учениците, както и преосмисляне на формата, под която се дават парите, за да се осигурява транспорт и храна за децата.