/ iStock/Getty Images
Министерският съвет реши да предложи на президента на Република България да издаде указ за освобождаване на постоянния представител на Република България към Европейския съюз в Брюксел Димитър Цанчев Цанчев.

Постоянният представител на България в ЕС оглавява европейската мисия в Израел

Той е назначен е назначен за постоянен представител на Република България към Европейския съюз в Брюксел с Указ от 2012 г.

Миналата година Димитър Цанчев подава своята кандидатура, подкрепена от МВнР, в рамките на ротацията на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) за управленски позиции в делегациите на ЕС за 2021 г. В тази връзка с писмо от юли 2021 г. ЕСВД информира за решението на Върховния представител за назначаване на ръководители на делегации на ЕС, като Димитър Цанчев е определен за Ръководител на делегацията на ЕС в Израел.