/ БГНЕС
В свое право на отговор от Генерална дирекция "Комуникация" на ЕК уточниха във връзка със статията "Верен кадър на Прокопиев пише доклада на ЕК", препечатана от в. "Труд", че докладът за върховенството на закона в България не е лична оценка на отделна личност.

„Европейската комисия няма да приеме лични атаки срещу нейни служители и очевидно невярна информация относно нашата работа. Важно е фактите да бъдат ясно уточнени:

Докладът относно върховенството на закона, който трябва да бъде изготвен до края на месеца, се основава на ясна методология, която Комисията предварително е обсъдила с всички държави членки на Европейския съюз", пишат от генерална дирекция "Комуникация" до редакцията ни.

Очакват се проекти по линия на Европейския иновационен съвет за 1 млрд. евро в десет области

"В хода на този процес получихме информация от всички държави членки и от повече от 200 заинтересовани  страни. Освен това проведохме над 300 „виртуални срещи“ чрез видеоконферентна връзка с компетентните власти на държавите членки, заинтересованите страни и гражданското общество", поясняват оттам.

"През юни се състоя българското „виртуално“ посещение в страната, което представляваше съвместна, отворена и информативна серия от разговори с широк кръг от заинтересовани страни: държавни органи от всички клонове на властта, както и с българското гражданско общество. Докладът не е лична оценка на която и да било отделна личност, а анализ на Европейската комисия, който е плод на колективна работа.

Всяка държава членка на Съюза, включително България, беше призована да направи фактологична проверка на съдържанието в предварителния текст на доклада, отнасящ се до съответните държави. Получихме вече отговора от властите в България и ще го анализираме внимателно.

Имаме  добро сътрудничество с всички участващи впроцеса отБългария, и сме уверени, че това ще бъде отразено в окончателния доклад“, уверяват от представителството на Европейската комисия у нас.