Последна работна седмица на 48-ото Народно събрание преди разпускането на 3 февруари. Депутатите се събират извънредно на заседание в 11:00 ч.

Четири от точките в дневния ред ще бъдат разгледани при закрити врата.

Причината -  включват годишен доклад за дейността на Държавна агенция „Разузнаване”, на Служба „Военно разузнаване”, на Държавна агенция „Национална сигурност” и Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в България.
nova.bg