/ ThinkStock/Getty Images
Почина проф. Веселин Тепавичаров - дългогодишен преподавател в Историческия факултет на СУ, това съобщиха от Софийският университет "Св. Климент Охридски".

Веселин Тепавичаров е роден на 5 декември 1957 г. в Етрополе. Завършва Историческия факултет на Софийския университет през 1981 г. и цялата му професионална съдба е свързана с живота и развитието на Алма матер. Доктор е по история (1989), доцент по етнология (2000), доктор на науките за културата (2016), професор по етнология (2019). Два мандата е председател на Общото събрание на Историческия факултет, член на Контролния съвет при Софийския университет, два мандата е ръководител на катедрата "Етнология", член на Общото събрание на Софийския университет, дългогодишен член на Факултетния съвет на Историческия факултет. Носител е на Почетния знак със синя лента на СУ за цялостен принос към каузата на Алма матер.
 
 

Софийският университет "Св. Климент Охридски" с дълбоко прискърбие съобщава, че почина проф. днк Веселин Тепавичаров,...

Публикувахте от Sofia University "St. Kliment Ohridski" в Понеделник, 28 септември 2020 г.

Проф. Веселин Тепавичаров е член на редица авторитетни международни и национални академични асоциации и сдружения. Ръководител на успешно защитили докторанти и магистранти, на които помагаше неуморно и всеотдайно. Уважаван и ерудиран лектор и изследовател, чиито научни интереси са свързани с новата и съвременна българска история, с теорията и историята на етнологията и културната антропология, с политическата антропология. В това направление са и издадените от него монографии - "СДС това съм аз /Политическа антропология на привържениците на СДС/" (2018), и "Носталгията по социализма в България" (2019), отбелязват от СУ.

"Проф. Веселин Тепавичаров бе човек с голямо сърце, който изпитваше респект към Софийския университет. С позитивната енергия, която излъчваше, с тънкото си чувство за хумор, с любовта си към човека, проф. Тепавичаров бе неподправен хуманист, каквито рядко се срещат в нашата съвременност. Той винаги търсеше и намираше доброто у хората, затова по неповторим начин съчетаваше уменията на историка и етнолога", споделят от академичната общност на Софийския университет.