/ iStock/Getty Images
Опелото ще се състои на 22 ноември, от 11.30 часа, в църквата "Св. София"
Почина проф. д-р Йорданка Зидарова - доайен в международното частно право, и дългогодишен преподавател по същата дисциплина в Юридическия факултет на СУ, съобщиха от университета.

Проф. д-р Йорданка Зидарова е възпитаник на Софийския университет, където преподава от 1968 г. до 2005 г. Специализира във Франция, Италия, Холандия, Люксембург, Германия, като се утвърждава като международно признат авторитет. Автор е на редица публикации в страната и чужбина по международно частно право. Проф. Зидарова е основен автор и докладчик по проекта на първия български Кодекс на международното частно право, приет през 2005 г. Ръководител е на Катедрата по международно право и международни отношения - в периода 1994-2000 г.

"Проф. Йорданка Зидарова е учен, следващ най-високите стандарти в научните изследвания, оставила е ярка следа в своето поприще, колега, отдаден на знанието и на академичния живот, отговорена към своите колеги и студентите, човек с добро сърце, борбен дух и забележително усещане за морал и справедливост. Поклон пред светлата й памет!", пишат в своето съболезнование от академичната общност на Софийския университет "Св. Климент Охридски".