/ iStock/Getty Images
През миналата година броят на осиновените безстопанствени кучета в България се е увеличил с 22,5 процента спрямо 2019 г. и с над 30 процента спрямо 2018 г., като броят на регистрираните приюти за безстопанствени кучета е 54. Това показват данните в приетия днес от служебното правителство Отчет за изпълнение на Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на България за периода януари-декември 2020 г., съобщиха от правителствената информационна служба.

При изпълнение на общинските програми за овладяване на популацията на безстопанствени кучета в страната са заловени 20 432 кучета, от които 5 553 са осиновени. Най-голям процент кучета с нов дом са в областите Бургас, Габрово, Перник, София град, Силистра, Стара Загора и Русе.

Отчита се положителна тенденция за осиновяване на български животни и в чужбина. С цел прилагането на единен подход, гарантиращ спазването на разпоредбите на действащото европейско и национално законодателство, е разработена Стандартна оперативна процедура за сертифициране при транспортиране на домашни любимци с търговска цел, която е публикувана и достъпна на сайта на Българската агенция по безопасност на храните.

В условията на разпространение на пандемията от COVID-19, за изминалата година се забелязва сериозен ръст в броят на изоставените домашни любимци, предимно кучета и котки, показва още отчетът.