Стамен Янев
Стамен Янев / БГНЕС
Софийската градска прокуратура е повдигнала обвинение на бивш изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции за престъпления по служба.

Прокурор от СГП привлякъл Стамен Янев като обвиняем за това, че в периода 28.07.2015 г. до 28.07.2020 г. в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ), не е изпълнил служебните си задължения, с цел да набави за себе си или за другиго облага и от деянието са настъпили немаловажни вредни последици, изразяващи се в разколебаване на доверието на обществото в правилното функциониране и осъществяване на правомощията на органите на изпълнителната власт и създаване на недоверие в дейността на БАИ.

Понастоящем Стамен Янев е член на Надзорния съвет на Българска банка за развитие.

На 1 март Янев беше на разпит в Националната следствена служба, като тогава заяви пред медиите, че руските инвестиции у нас са основно в имоти и уточни, че агенцията не стимулира тази дейност и не я насърчава. Инвестиционните проекти с руски капитали са много малко. Големите инвеститори у нас, сертифицирани от агенцията, са германски компании и като цяло от Западна Европа, обясни Янев.

През м. февруари 2022 г. във Върховна касационна прокуратура (ВКС) е постъпил сигнал от народен представител от ДПС, в който се твърди, че са допуснати нарушения на изискванията на Закона за българското гражданство, Закона за чужденците в Република България и Закона за насърчаване на инвестициите, респ. подзаконови актове по прилагането им.

Според подателя на сигнала процедурите са прилагани предимно спрямо граждани на Руската Федерация и Китайската народна република с цел придобиване на българско гражданство по натурализация, т.нар. „златни паспорти“, даващи им право да пребивават на територията на страната и ЕС. 

Разследването по делото продължава. Предстои изясняване на широк кръг факти и обстоятелства и при събиране на достатъчно доказателства за други деяния и/или за виновността на други лица ще бъдат повдигнати нови обвинения.