Нови функции на Агенцията по лекарствата
Нови функции на Агенцията по лекарствата / netinfo

Министерският съвет възложи нови функции и задачи на Изпълнителната агенция по лекарствата.

Агенцията ще има преки правомощия върху лечебните заведения по дейностите, свързани с вземане, диагностика, преработка, съхранение, употреба, разпространение и осигуряване на качество и безопасност на кръвта и кръвните съставки.

На Изпълнителната агенция по лекарствата се възлага основната отговорност по трансфузионния надзор и спазване изискванията на Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането (ЗККК), медицинския стандарт и правилата за добра лабораторна и производствена практика.

Агенцията ще води регистър на сериозните инциденти и нежелани реакции, свързани с вземането и употребата на кръв и кръвни съставки.

На всеки две години изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата ще изготвя доклад до Европейската комисия за дейностите по изпълнение изискванията на ЗККК.