Настояват за по-строги наказания за престъпления спрямо деца
Настояват за по-строги наказания за престъпления спрямо деца / снимка: БГНЕС

За промяна на Наказателния кодекс в България и по-строги наказания за извършителите на престъпления спрямо деца настоява председателят на Държавната агенция за закрила на детето Калин Каменов. Досега много от тези престъпници се отърваваха с пробация или с условни присъди, допълни той в речта си на Международна конференция в София, посветена на подпомагането и реинтеграцията на децата - жертви на трафик в страните от ЕС.

Трафикът с деца е актуален и трудно решим проблем за България, акцентира Каменов. Това е сериозна организирана криминална група от престъпници, които рядко влизат в затвора, защото трудно се стига до качествени свидетелски показания, каза той. „Друг проблем е, че повечето деца са трафикирани от родителите си. Част от тези деца просят, проституират, крадат и когато са залавяни в Германия, Франция, Гърция или друга страна те в малко от случаите свидетелстват срещу своите родители. Трябва да се направи нещо повече за събиране на показания от самите деца”, изтъкна още Каменов.

В България вече има в няколко български градове т.нар. „сини стаи” за изслушване на такива проблемни деца с цел тяхната защита и помощ за тяхното психическо здраве. Съществен проблем е и престоят на български деца в кризисните центрове за жертви на трафик. Имаше деца, които с години престояват в тези центрове. За голяма част от тях не се осигуряваше образование, поради което те се връщаха към своята предишна дейност. И вместо да получат подкрепа те попадаха в други порочни кръгове, защото в тези центрове престояваха и проститутки, джебчийки, жени, жертви на трафик и др. Често жертвите на трафик стават и жертви на сексуални престъпления. През миналата година направихме профилиране на тези кризисни центрове, припомни Каменов.

Децата - жертви на трафик продължават да са най-уязвимата група, заяви в своето изложение Антоанета Василева, секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора в България.

Трафикът с деца не е само български проблем, според статистиката 150 млн. момичета и 73 млн. момчета на възраст под 18 г. са преживели насилствен полов контакт и други форми на сексуално насилие по света. Средногодишно около 200 000 деца стават обект на трафик в ЕС, а над 1 млн. хора са въвличани в секс индустрията, половината от които са деца, уточни Василева.