/ МРРБ
ВиК инженерът и дългогодишен преподавател в УАСГ проф. д-р инж. Ганчо Димитров става председател на Надзорния съвет на „Български ВиК холдинг“, съобщиха от МРРБ. 

С решение на министъра на регионалното развитие и благоустройството управлението Андрей Цеков управлението на Холдинга става двустепенно, като целта е държавата да осъществява пряк надзор върху структурата и дъщерните ѝ дружества.

ВиК Холдингът ще се управлява от 5-членен Надзорен съвет и 4-членен Управителен съвет. Новата ръководна структура на дружеството е подадена към Търговски регистър, където тече процедурата по вписването ѝ.

Целта на връщането на двустепенната форма на управление е да се оптимизира работата във ВиК сектора, да се засилят проектите за модернизация на ВиК мрежата и инфраструктурата, да се реализират редица големи водни проекти, с които да се подобри качеството на предлаганите услуги за гражданите, да се подпомогнат ВиК операторите при реализацията на проектите им с европейско финансиране, да се предприемат мерки за финансовото оздравяване на ВиК дружествата от структурата на ВиК Холдинга.

В Надзорния съвет влизат още и инж. Росица Димитрова, Богомил Петков, Кирил Симеонов и Дафинка Семерджиева.