работа вкъщи
работа вкъщи / iStock/Getty Images
Министерството на образованието и науката публикува за обществено обсъждане Списък на работодателите, които имат право да сключват договори за практическо обучение на студенти по съответната специалност за периода на обучението и за осигуряване на работно място след успешното им завършване, съгласно Закона за висшето образование през учебната 2021/2022 година. Това съобщи пресцентърът на МОН.

В Списъка са утвърдени 146 работодатели, предложени от 7 ресорни министри - на икономиката, на здравеопазването, на енергетиката, на регионалното развитие и благоустройството, на земеделието и храните, на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на околната среда и водите. За тези работодатели е заявена необходимост от 816 специалисти.

Отпускат 248 670 лв. за стипендии на даровити деца

Целта е оптимизиране на връзката между висшето образование и потребностите на икономиката и обществото, както и да се стимулира обучението във важни за развитието на страната специалности, където има недостиг на висококвалифицирани кадри.

Един от начините за постигане на това е осигуряване на възможност държавата да покрива разходите за обучение на студенти, които имат сключен договор с работодател за осигуряване на стаж на студента по съответната специалност за периода на обучението и на работно място след успешното му завършване, като се приложи механизмът, разписан в Наредбата за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател, приета през януари 2021 година.

От МОН предлагат присъствено да се обучават по пет випуска

Специалностите, за които могат да се сключват договори, се утвърждават от министъра на образованието и науката. Те ще са избрани от професионалните направления "Здравни грижи", "Медицина", "Ветеринарна медицина", "Физически науки", "Общо инженерство", "Машинно инженерство", "Химични технологии", "Хранителни технологии", "Металургия", "Архитектура, строителство и геодезия", "Енергетика", "Електротехника, електроника и автоматика", "Комуникационна и компютърна техника" и други.