Служебният министър на енергетиката Росен Христов ще инспектира българския участък на междусистемната газова връзка България - Гърция, съобщи министерството на енергетиката.

Обиколката му ще започне от газоизмервателна станция Стара Загора.

Тя ще завърши на Диспечерския център, разположен до с. Стамболийски, където в 13:00 ч. ще даде изявление за медиите.