/ iStock/Getty Images
Районни съдии от страната си поставиха за цел постигане на качествено нов вид интеграция на социалните услуги в съдопроизводството и максимален ефект от прилагането на съдебните актове, съобщиха от пресцентъра на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Магистратите търсят подкрепата на съвета за въвеждане в съдилищата на създадените от тях добри практики, с които се разширяват възможностите на социалната закрила спрямо уязвими хора в различни съдебни производства.

Авторите на инициативата предлагат ВСС да създаде специализирана администрация, която да подпомага осъществяването на връзка между съдиите по тези дела с други държавни и общински институции, обществени организации и компетентни специалисти, като по този начин се въведе стандарт за осигуряване на адекватна и специфична грижа по конкретните социални и здравословни потребности. Според тях е необходимо да има централизирано звено в Съвета с координиращи и методически функции, което следва да насочва към подходящи доставчици на социални услуги. 

Идеята включва възможност именно централизираното звено да предлага на съдията по дадено дело конкретни социални програми, съобразени с широкия спектър нужди на засегнатите лица – непълнолетни, хора с психични проблеми и заболявания, жертви на домашно насилие, зависими от алкохол и упойващи вещества и др. 

Според магистратите, отправили предложението, така ще се постигне „хуманизиране на правосъдието и повишаване на ефективността на съдебните актове“.
БТА