Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за март от 57,59 лева за мегаватчас (MWh), без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, съобщиха от регулатора. На тази цена "Булгаргаз" ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Утвърдената цена от 57,59 лв./MWh е с близо 19 процента по-ниска от цената на природния газ през февруари, която беше в размер на 71,08 лв./MWh.
Комисията утвърди цената след извършен анализ на внесените днес от "Булгаргаз" актуални данни, формиращи цената на природния газ за март. Те отчитат котировките на международните газови пазари до 29 февруари 2024 г. включително, посочват от регулатора.

Регулаторът установи, че общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от три различни източника за доставка. В ценовия микс за март е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора "България - Гърция" (IGB), съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват 43,08 процента от потреблението за месеца и допринасят за постигането на благоприятни цени на синьото гориво.
"Булгаргаз" е подписал за март договор за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговец от региона, след тръжна процедура, при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане. В ценовия микс общественият доставчик е включил и количества природен газ от добив от подземното газово хранилище в Чирен.

Припомня ме, че на откритото заседание, което се проведе на 28 февруари, търговският директор в "Булгаргаз" уточни, че в цената за март са включени и количествата газ, които са добити от подземното газово хранилище в Чирен, но при отчитане на предложения от Министерството на енергетиката компенсационен механизъм. Председателят на КЕВР Иван Иванов припомни тогава, че компенсаторният механизъм е за 278 млн. лева. Той е за компенсиране за нагнетените количества газ в Чирен на твърде висока цена. Иванов допълни, че този механизъм вече е изпратен за нотификация в Брюксел. Той счита, че въпреки че все още няма отговор, няма основания да не бъде извършена нотификация.


Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня
Антоан Николов/БТА