Какво определя новото правило за болничните за хора, работещи на смени със сумарно работно време?

/ ThinkStock/Getty Images
Какво определя новото правило за болничните за хора, работещи на смени със сумарно отчитане на работно време?
98092
Какво определя новото правило за болничните за хора, работещи на смени със сумарно отчитане на работно време?
  • Какво определя новото правило за болничните за хора, работещи на смени със сумарно отчитане на работно време?
Колко часа трябва да работи един работник, след като е бил в отпуск по болест в даден месец, за да му бъде зачетен месецът и да му се изплати пълната заплата - това определя новото правило в наредбата за работното време, одобрено на днешното заседание на правителството.
 
Правилото е валидно за хората, работещи по график, за които важи режимът на сумирано изчисляване на работното време. То не променя начина на изчисляване и изплащане на болничните, а показва новия брой на часовете, които реално трябва да изработи даден човек, обясни пред Дарик Калина Петкова, директор на дирекция в социалното министерство.
 
Спор по идея за промяна при болничните за хора, работещи на смени

Спрямо новата норма се преценява дали работодателят трябва да плаща извънреден труд при надвишаването й, или да плати за престой на работника, когато не е отработил нужните часове.
 
Ако един работник използва 5 дни болнични през август, но само в 3 от тях е на работа, по 12 часа на смяна, то новото правило действа така: тъй като през август има 23 работни дни, умножени по стандартните 8 работни часа, работната норма за месеца е 184 часа. Трите смени по 12 часа се изваждат от работната норма и се получава новата крайна норма, която трябва да изработи човекът за август, за да получи своята заплата - 148 часа. Досегашното приспадане на дни се замества с приспадане на часове с цел да е по-прецизно при определяне на заплащането на работника, обясни Калина Петкова, директор на дирекция в социалното министерство. „Ако не са доработени тези 148 часа и работникът няма вина за това, работодателят ще е длъжен да му плати за престой и работникът няма да понесе загуби и няма да бъде с прекратено осигуряване. Ако обаче работникът е изработил повече от тези 148 часа, работодателят ще е длъжен да му плати извънреден труд”, каза Петкова.
 
За тези 5 дни болнични, от които работникът е имал смени за общо 36 часа, болничният се пресмята чрез разделяне на часовете на осем и превръщането им в дни, от които се изчислява обезщетението. В случая се получават 3 дни и 12 часа. „Работодателят ще изплати 24 часа, защото той трябва да изплати три дни от временната неработоспособност и за НОИ ще остане да изплати 12 часа обезщетение”, каза Петкова.
 
За първите три от болничния работникът ще получи по 50 процента от среднодневната си заплата, за сметка на работодателя, а за останалите 12 часа НОИ ще му плати обезщетение, пресметнато спрямо 80 процента от дневния му доход. И в момента обезщетенията се пресмятат по същия начин, обясниха още от социалното министерство, и подчертаха, че новото правило няма да ощети правата на работниците.