Излезе второто класиране за прием след 7 клас

/ ThinkStock/Getty Images
Излезе второто класиране за прием след 7 клас.
 
Резултатите от него  са публикувани на сайта на Министерството но образованието и науката и могат да се видят на адрес: priem.mon.bg

3 юли: Техническа грешка свали резултатите от първото класиране след 7 клас

 
Проверката се осъществява с входящия номер и кода за достъп на ученика.
 
Записването на приетите на второ класиране ученици ще става от 13 до 17 юли включително, а броят на незаетите места ще бъде обявен на 19 юли.

Външното оценяване след 7-ми клас в нов формат от догодина