/ iStock/Getty Images
Европейската комисия съобщи, че отпуска безвъзмездно над 1,8 млрд. евро за 17 големи проекта за чисти технологии в ЕС, в които участва и България.

Сумата ще бъде разпределена за проекти и в Германия, Исландия, Нидерландия, Норвегия, Полша, Финландия, Франция и Швеция. Проектите са насочени към намаляване на емисиите на парниковите газове. 

По одобрения български проект, чието финансиране не се уточнява, се предвижда в нашата страна за първи път да бъдат покрити всички последователни дейности за улавяне и съхранение на въглеродния двуокис в циментов завод.

Тези дейности ще бъдат свързани с постоянно морско хранилище в изчерпани газови находища в Черно море чрез газопроводна мрежа на сушата и в морето, се посочва в съобщението на комисията.
БТА