ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА / netinfo

Родена на 3 юли 1949 г. в Якоруда.

През 1972 г. завършва Университета за национално и световно стопанство, а през 1983 г. специализира в Икономическия институт при БАН и получава степен доктор на икономическите науки. Г-жа Масларова е старши научен сътрудник и преподавател в Тракийски университет – Стара Загора. Владее руски език.

През 1989-1990 г. Емилия Масларова работи като старши научен сътрудник и завеждащ секция в Министерството на икономиката и планирането. От 1990 до 1991 г. е министър на заетостта и социалните грижи, а през 1992 г. е председател на Демократичния съюз на жените.

В периода 1995-1997 г. Емилия Масларова е директор на Агенцията за чуждестранна помощ. Депутат е в 38-ото и 39-ото народно събрание. През 2001-2005 г. е заместник-председател на Комисията по труда и социалната политика и член на Комисията по здравеопазване към Народното събрание.

От август 2005 г. Емилия Масларова поема поста на министър на труда и социалната политика.

Източници: Министерството на труда и социалната политика