/ ThinkStock/Getty Images
84% от българите ще празнуват Коледа у дома, а 11% възнамеряват да отидат на гости. Едва 2% ще празнуват Коледа в заведение - най-често млади хора на възраст до 30 години. 2,5% отговорят, че няма да празнуват Коледа.

Това показват данни от национално представително изследване на "Екзакта Рисърч Груп", проведено в периода 10-17 декември сред 1000 души. В сравнение с миналата година, с 5% намаляват онези, които ще празнуват Коледа в къщи.
 
По домовете си ще прекарат Новогодишните празници 67% от българите, 17% от интервюираните ще отидат на гости, 11% ще посрещат празника в заведение, а 3% ще празнуват на площада.
 
В сравнение с данните на "Екзакта" от декември 2017 г. със 7% намаляват българите, които ще посрещнат Нова година вкъщи. На Нова година на гости ще ходят предимно хора на възраст между 18 и 40 години, жители на столицата и на останалите градове в страната. В заведение смятат да посрещнат Нова година млади хора на възраст между 18 и 40 години, респонденти с висок жизнен стандарт и жители на столицата.
 
18% от участвалите в изследването възнамеряват да пътуват в страната за Коледните празници. Само 2% ще отидат в чужбина за Коледа. 80% няма да пътуват - нито в страната, нито в чужбина. Най-често в страната по Коледа ще пътуват хора на възраст между 18 и 50 години, висшисти и жители на градовете извън столицата. В чужбина за Коледа смятат да пътуват по-често млади хора на възраст между 18 и 30 години, както и българи със стандарт над средния.
 
74% от българите заявяват, че няма да пътуват за Новогодишните празници. В сравнение с Коледа, за Нова година с 3% нараства делът на българите, които ще пътуват в страната (от 19 на 22%). За Нова година в страната ще пътуват предимно млади хора на възраст до 50 години, образовани и заможни респонденти. С 2% повече спрямо Коледа са и възнамеряващите да посрещнат Новата 2019 г. в чужбина.
 
Една пета от анкетираните посочват, че изобщо няма да купуват подаръци за празниците. Също толкова заявяват, че ще вместят подаръците си в сума от 10 до 50 лева. 27% отговарят, че са отделили за подаръци сума между 51 и 100 лева. Това е и най-масово посочваната от българите сума за подаръци.
 
9% възнамеряват да отделят за подаръци между 101 и 150 лева, а 12% - между 151 и 200 лева. 10% биха дали за подаръци между 201 и 500 лева, а 2% - над 500 лева.
 
Жените по-често от мъжете посочват, че могат да отделят не повече от 50 лева за подарък. В малки суми за подаръци се ограничават още най-възрастните респонденти, хората с ниско образование и с ниски доходи, както и жителите на селата.
 
Жителите на градовете на страната (включително и на столицата) най-често посочват, че ще отделят сума между 51 и 100 лева за подарък. Столичани са най-често склонни да дават по-високи суми за подаръци - 13% от тях биха заделили от 101 до 150 лева, 14% - от 151 до 200 лева и 15% - от 201 до 500 лева. Мъжете твърдят, че ще могат да отделят по-високи суми за подаръци от жените. Най-щедри към своите близки са младите на възраст до 30 години и хората с висок материален стандарт.