/ iStock/Getty Images
Европейската комисия представи предложения за промени в правилата на ЕС за електронните разплащания. Комисията отчита, че пазарът на платежни услуги се е променил значително в последните години.

Електронните плащания в ЕС достигат стойност от 240 трилиона евро през 2021 г., в сравнение със 184,2 трилиона евро през 2017 година, показват данните на комисията. Отбелязва се, че същевременно са се появили по-сложни видове измами, които създават опасности за потребителите и засягат доверието.

ЕК предлага да се осигури възможност доставчиците на платежни услуги да споделят помежду си данни за измами, да се повиши осведомеността на потребителите, да се подобрят правилата за установяване на клиентите, да се разширят правата за възстановяване на средства на измамени потребители, да се проверява винаги съответствието на използваните в електронните преводи IBAN и имена на титулярите на сметки.

Според ЕК е необходимо потребителите да имат по-добри права при временно блокиране на сметки, да се осигури повече прозрачност в извлеченията по банковите им сметки и за таксите при теглене на пари от банкомат. Предлага се търговците на дребно да предоставят касови услуги на клиентите, без да изискват от тях да направят покупка.

Комисията предлага клиентите да имат пълен контрол върху това кой има достъп до техните банкови данни и с каква цел. Според ЕК е необходимо въвеждането на ясни правила за отговорност при нарушения на сигурността на данните и на начини за разрешаване на възникнали спорове.