/ Pixabay
Местният добив в дълбоко Черно море е една от най-реалните форми на диверсификация на източниците на енергийни ресурси – нещо, към което нашето правителство се стреми и работи активно. Местните ресурси ще ни съдействат за повече енергийна независимост и по-добра ликвидност на борсата за търговия с природен газ. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на посещение на сондажния кораб Noble Globetrotter II на компанията Shell International Exploration and Development Italia S.p.a. в Бургас.

Търсят нефт и газ в Черно море на 107 километра от Варна

Енергийният министър и вицепремиерът Томислав Дончев се запознаха на място с предстоящите дейности по провеждане на проучвателен сондаж в блок "Хан Кубрат". По думите на вицепремиера Дончев, предварителните проучвания в блока дават основание да се направи и сондаж, което е отпимистична перспектива.

"Сигурен съм, че не са разкрити всички богатства в българска територия. Затова се прави всичко възможно да бъдат открити. Ще бъдем доволни на всяка находка. Пожелавам на компанията, която ще извърши проучването, да следва най-високите стандарти на работа и защита на околната среда", каза вицепремиерът.

Пресцентър, МЕ

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова информира, че сондажът в блока "Хан Кубрат" ще започне след броени дни. Правителството вече четвърта поредна година концентрира усилията си за изграждане на липсващата инфраструктура и за развитие на пазара на природен газ в страната, подчерта Петкова по време на посещението. Тя припомни, че заедно с Европейската комисия е разработена концепция за изграждане на газоразпределителен център и един от възможните източници за захранването му е местният добив.

Трябват още сондажи, за да се докаже има ли нефт в Черно море

Актуализираната в края на миналата година енергийна стратегия на страната очертава като една от основните перспективи либерализацията на пазара на природен газ и създаването на борса за търговия с газ. В изпълнение на тази стратегия "Булгартрансгаз" ЕАД вече регистрира дъщерно дружество – "Газов хъб Балкан" ЕАД, което ще оперира платформи за търговия за нуждите на пазарите в рамките на газовия хъб. Петкова акцентира, че дългосрочната визия на правителството предвижда 49% от собствеността на това дружество да бъде предоставена на частни инвеститори – индустриални консуматори, оператори на газопреносни и газоразпределителни мрежи, лицензирани оператори на газови борси и други.

Компанията ще направи всичко възможно да разкрие потенциала на Черно море, каза изпълнителният директор на Shell Камелия Славейкова. Представител на "Shell" за Европа заяви, че сондажът ще е до 3000 метра, а надеждите са големи.
БТА, Пресцентър МЕ