/ МОСВ
Министърът на околната среда и водите Емил Димитров откри нови съоръжения за преработка на отпадъци за общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч, съобщиха от МОСВ.

Заедно с кмета на Златица инж. Стоян Генов министър Димитров преряза лентата на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на седемте общини.
 
Компостиращата инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци е с капацитет от близо 3000 тона годишно, а тази за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци - с капацитет до 6000 тона.

Съоръженията са изградени на площадка в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците (РСУО) „Средногорие Еко“. Инсталациите ще приемат и преработват отпадъци от населени места с общо 21 000 жители. По време на церемонията министър Димитров получи награда за принос в развитието на Средногорието.
 
Проектът се изпълнява от Община Златица и е на обща стойност от близо 8,9 млн. лв., безвъзмездното финансиране в размер на 6,6 млн. лв. е от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

В рамките на проекта е въведена и система за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци в общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч. Осигурена е също техника за събиране и транспортиране, както и съдове за разделно събиране.