/ БГНЕС
На пленарното заседание в четвъртък депутатите ще обсъдят ратификацията на междуправителственото споразумение за изграждане на междусистемната газова връзка Гърция- България (IGB).

Документът е с хоризонт 25 години и третира нивата на данъчно облагане за периода на експлоатацията на газопровода. Споразумението бе подписано на 10 октомври 2019 година, а целта му е фиксиране на нивата на корпоративния данък в двете съседни държави към ставките, действащи в момента на сключването му.

Реализацията на газовата връзка му цели да осигури достъп до алтернативни трасета и източници за доставка на природен газ за България и региона на Югоизточна Европа, допринасяйки по този начин за задълбочаване на конкуренцията, диверсификация и енергийна сигурност.

В рамките на пленарното заседание парламентът ще дебатира по предложения за промени в Закона за подпомагане на земеделските производители, както и в Закона за патентите и регистрацията на полезни модели.

Депутатите ще трябва да одобрят и процедурни правила за избор на заместник-председател на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ управление „Застрахователен надзор“, както и на член на комисията, подпомагащ политиката ѝ по анализ и оценка на рисковете.