/ БГНЕС
Депутатите ще гласуват състава на 15 от 24 постоянни комисии в 47-ото Народно събрание (НС), според проектопрограмата за работа на парламента тази седмица.

В предложения дневен ред са включени проекторешения за избор на членове на 15 постоянни комисии: Комисия по околната среда и водите; Комисия по труда, социалната и демографската политика; Комисия по правата на човека; Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта; Комисия по туризъм; Комисия по енергетика; Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление; Комисия по електронно управление и информационни технологии; Комисия по превенция и противодействие на корупцията; Комисия по външна политика; Комисия по конституционни и правни въпроси; Комисия по образованието и науката; Комисия по здравеопазването; Комисия по отбрана; Комисия по транспорт и съобщения.

По предложение на депутати от парламентарната група ПП "Възраждане" в дневен ред са включени и проекти на решения за създаване на временни комисии - за установяване на всички факти и обстоятелства относно машинното гласуване в изборите на 14 ноември 2021 г. и друга - за установяване на всички факти и обстоятелства относно въведените в България противоепидемични мерки срещу COVID-19.

В проекта на програма за четвъртък е предвидено изслушване на министъра на вътрешните работи Бойко Рашков и на вицепремиера и министър на финансите Асен Василев.

Вътрешният министър Рашков ще бъде изслушан относно сигнали, свързани с нарушения при разкриването на подвижни избирателни секции за изборите на 14 ноември.

Вицепремиерът Асен Василев ще бъде изслушан за връщането на представения от България Национален план за възстановяване и устойчивост от Европейската комисия, както и във връзка с подготовката на Споразумението за партньорство за програмния период 2021-2027 г. и на оперативните програми, които ще бъдат финансирани от Кохезионния и Структурните фондове на Европейския съюз.
БТА